Siêu mẫu Ăn ảnh Huyền My đẹp tinh khôi cùng sắc trắng - Mega Express News
| ĐĂNG KÝ

Thu, 27/02/2014 09:08

Siêu mẫu Ăn ảnh Huyền My đẹp tinh khôi cùng sắc trắng

(News.mevn.net) - Rạng rỡ với vương miện hoa đội đầu, tinh khôi cùng sắc trắng, Siêu mẫu Ăn ảnh của Siêu mẫu châu Á Huyền My đẹp đến nao lòng và làm xốn xao biết bao cặp mắt.

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-1.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-2.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-3.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-4.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-5.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-6.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-7.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-8.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-9.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-10.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-11.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-12.jpg

12183-sieu-mau-an-anh-huyen-my-dep-tinh-khoi-cung-sac-trang-13.jpg

Photo: Đạt Nguyễn
make-up & hair: Vân Venus/Ngân Thu


Copyright © mevn.net - Hệ thống chuyên trang thông tin giải trí tổng hợp Mega Express Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - afghanpaper.com - noa.al - elkhabar.com - angop.ao - blognews.am - news.com.au - big.az - merriam-webster.com - dictionary.com - foodnetwork.com