Ảnh chân dung siêu nhí nhố - Mega Express News
| ĐĂNG KÝ

Thu, 27/02/2014 08:53

Ảnh chân dung siêu nhí nhố

(News.mevn.net) - Nhà thiết kế người Anh Dominick Reed (40 tuổi) tạo ra những bức ảnh chân dung của chính ông một cách sáng tạo và hài hước.

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-1.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-2.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-3.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-4.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-5.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-6.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-7.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-8.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-9.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-10.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-11.jpg

12107-anh-chan-dung-sieu-nhi-nho-12.jpg

Ảnh vui

Những pha cứu bạn khó tin trong ngày 1/4

Có thể bạn không tin, đó là do mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng trước một hình ảnh. Chúc bạn có một ngày Cá tháng tư không bị... lừa!

Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Copyright © mevn.net - Hệ thống chuyên trang thông tin giải trí tổng hợp Mega Express Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - xvideos.com - imdb.com - espn.com - en.wikipedia.org - es.wikipedia.org - ja.wikipedia.org - de.wikipedia.org - ru.wikipedia.org - fr.wikipedia.org - it.wikipedia.org