Hài hước với bộ ảnh “giỏ nhà ai quai nhà nấy” - Mega Express News
| ĐĂNG KÝ

Thu, 27/02/2014 08:55

Hài hước với bộ ảnh “giỏ nhà ai quai nhà nấy”

(News.mevn.net) - Cha con luôn có những kết nối tình cảm đặc biệt nhất mà không thể giải thích được. Nhiều đứa trẻ sinh ra được coi như là bản sao của bố từ hành động, khuôn mặt và hình dáng. Hãy xem các bức ảnh sau đây để thấy được sự kỳ diệu của mối quan hệ cha - con.

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-1.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-2.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-3.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-4.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-5.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-6.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-7.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-8.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-9.jpg

12111-hai-huoc-voi-bo-anh-gio-nha-ai-quai-nha-nay-10.jpg

Ảnh vui

Những pha cứu bạn khó tin trong ngày 1/4

Có thể bạn không tin, đó là do mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng trước một hình ảnh. Chúc bạn có một ngày Cá tháng tư không bị... lừa!

Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Copyright © mevn.net - Hệ thống chuyên trang thông tin giải trí tổng hợp Mega Express Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - it.wikipedia.org - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org - commons.wikimedia.org - wikidata.org - species.wikimedia.org - stackoverflow.com - github.com - xnxx.com - nih.gov