Tin nhắn vui: Liên hoan chia tay - Mega Express News
| ĐĂNG KÝ

Tue, 11/02/2014 17:04

Tin nhắn vui: Liên hoan chia tay

(News.mevn.net) - Chia tay một cái là liên hoan luôn mới sợ!

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-1.jpg
tỏ tình rất khiếp.

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-2.jpg
Chia tay!

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-3.jpg
Có thế thôi.

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-4.jpg
Thằng này ăn mừng ghê thật!

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-5.jpg
Cần gửi gì không em? Nói luôn!

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-6.jpg
Nhấn nút: BIẾN!

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-7.jpg
Đừng có mà tưởng bở.

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-8.jpg
mẹ chả hiểu con gì cả.

11495-tin-nhan-vui-lien-hoan-chia-tay-9.jpg
Không còn gì để nói.

Ảnh vui

Những pha cứu bạn khó tin trong ngày 1/4

Có thể bạn không tin, đó là do mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng trước một hình ảnh. Chúc bạn có một ngày Cá tháng tư không bị... lừa!

Mega Express Fanpage

Like để được cập nhật thông tin mỗi ngày


Copyright © mevn.net - Hệ thống chuyên trang thông tin giải trí tổng hợp Mega Express Textlink: nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc nhua duong - HPAP - Truy Xuất Nguồn Gốc - zh.wikipedia.org - pt.wikipedia.org - commons.wikimedia.org - wikidata.org - species.wikimedia.org - stackoverflow.com - github.com - xnxx.com - nih.gov - cdc.gov